Vi fokuserer vår bistand innen disse rettsområdene:

Arbeidsrett

Erstatning

Selskapsrett

Arv-, familie- og skifterett

Pengekravsrett

Kjøpsrett

Kontraktsrett

Eiendomsrett