OBLICZANIE HONORARIUM

Zasadniczo honorarium ustalane jest w oparciu o czas włożony w pracę nad daną sprawą. Nasze stawki godzinowe wahają się między 1400 koron netto / 1750 koron z VAT, a 2000 koron netto / 2.500 koron z VAT. Stawka godzinowa zależna jest od złożoności sprawy oraz ilości pracy włożonej w nią przez adwokata lub prawnika. Do ceny dodatkowo doliczane są pozostałe wydatki poniesione w związku ze sprawą, w tym opłaty sądowe itd. W niektórych sprawach, jak np. spadek, zawarcie małżeństwa, przeniesienie własności itp., oferujemy pomoc prawną po stałej cenie.

POTWIERDZENIE PRZYJECIA ZLECENIA

Kiedy postanawiamy przyjąć zlecenie, klient otrzymuje od nas potwierdzenie z opisem zlecenia, jak również umowę oraz dokładne warunki współpracy.

DARMOWA POMOC PRAWNA

Kancelaria udziela pomocy prawnej także w ramach darmowej pomocy prawnej.

Darmowa porada prawna (Fritt Rettsråd) 

Jest to pomoc prawna poza/przed rozprawą w sądzie. W tej sytuacji rząd pokrywa w ograniczonej ramie porady z adwokatem na temat twojej sprawy, postępu do rozwiązania sprawy lub wysyła pozew sądowy do przeciwnej strony. Darmowa porada prawna obejmuje też wypełnianie wszelkich formularzy w sprawie itp.

Darmowe poprowadzenie sprawy sadowej (Fri sakførsel)

 Oznacza pokrycie pomocy prawnej przy rozprawie sądowej. Obejmuje to pokrycie całości lub części opłaty za adwokata w sprawie.

SPRAWY BEZ OGRANICZENIA DOCHODOWEGO

Sprawy karne

- Jeśli jesteś oskarżony w sprawie karnej masz ogólne prawo na darmowej pomocy prawnej bez ograniczenia dochodowego. Wyjątki, których nie obejmuje darmowa pomoc prawna:

- sprawy o jazdy pod wypływem alkoholu lub jazda bez prawa jazdy,

- sprawy gdzie oskarżony nie zgadza się z grzywną wystawioną przez policje,

- sprawy dotyczące konfiskaty.

Jeśli jest złożony w Twojej sprawie wniosek o areszt tymczasowy to masz prawo do darmowego adwokata przy rozprawie sądowej o decyzji o areszt.

Prawo imigracyjne

- darmowa porada prawna dotycząca wycofania pozwolenia i pobytu,

- darmowa porada prawna w sprawach dotyczących azylu,

Poszkodowani w sprawach karnych oraz inni poszkodowani:

- darmowa pomoc prawna w sprawach dotyczących ofiar przemocy w sprawach karnych, na temat pozew o odszkodowanie od sprawcy,

- darmowa porada prawna w przypadkach przemocy/groźby w rodzinie,

Prawo opieki nad dzieckiem:

- darmowa pomoc prawna w przypadkach odebrania dziecka poprzez norweski rząd (Nor: Barnevernet).

 SPRAWY GDZIE OBEJMUJE OGRANICZENIE DOCHODOWE

Od 1 stycznia 2009 roku górna granica dochodu rocznego kwalifikującego do przyznania bezpłatnej pomocy prawnej w wymienionych dziedzinach to 246 tys. koron brutto dla osób samotnych i 369 tys. koron brutto dla małżonków/konkubentów. Majątek nie może być większy niż 100 000 koron netto.

Mogą być też sytuacje gdzie większość kosztów zostanie pokryta przez rząd a resztę trzeba pokryć samemu. Zależy to od wielkości i trudności sprawy. Wszystkie sprawy są oceniane indywidualnie.

Prawo Pracy

- Darmowa pomoc prawna dla pracowników w sprawach dotyczących bezprawnego zwolnienia oraz zwolnienia dyscyplinarnego.

Prawo do odszkodowania

Darmowa porada prawna dotycząca odszkodowania za szkody na osobie/po wypadku, np.: wypadek w czasie pracy, komunikacyjny.

Prawo Cywilne

- Pomoc prawna dotycząca praw rodzicielskich, prawa do odwiedzania dziecka itp.

- Darmowa porada prawna dotycząca spraw małżeńskich - podział majątku

- Darmowa porada prawna w sprawach dotyczących bezprawnego wyrzucenia z wynajętego mieszkania.

UBEZPIECZENIE KOSZTOW OCHRONY PRAWNEJ

Większość osób posiada zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia majątku, samochodu lub łodzi itp. Najczęściej zawiera ono również klauzulę o ubezpieczeniu od kosztów ochrony prawnej. W ramach takiego ubezpieczenia pokrywane są wydatki związane z pomocą prawną w przypadku zaistnienia sporu. Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej obejmuje zasadniczo wszystkie rodzaje spraw oprócz tych, które jednoznacznie określono jako wyjątki w warunkach ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia i pokrywanych przez nie kosztów może się różnić zależnie od firmy ubezpieczeniowej i typu ubezpieczenia. W wypadku, jeśli ubezpieczenie od kosztów ochrony prawnej zostanie wykorzystane, ubezpieczyciel zobowiązany jest opłacić honorarium adwokata w oparciu o nadesłane rozliczenie wydatków związanych ze sprawą. Udział własny w ramach ubezpieczenia może się różnić zależnie od firmy ubezpieczeniowej (ok. 3-4 tys. koron), dodatkowo do 20% poniesionych pozostałych kosztów. Kancelaria adwokacka Skaun bierze na siebie formalności związane z poinformowaniem firmy ubezpieczeniowej o sprawie oraz wystawia jej bezpośrednio rachunek. Udział własny podlega potrąceniu przed wypłatą, jest rozliczany przez ubezpieczyciela lub pobierany bezpośrednio przez adwokata.

§ 36 norweskiej ustawy o postępowaniu administracyjnym (Forvaltningsloven)-

Jeśli otrzymali Państwo decyzję urzędową, z której treścią się nie zgadzają, zazwyczaj przysługuje Państwu prawo odwołania się od takiej decyzji. Kancelaria adwokacka Skaun może pomóc Państwu w dokonaniu oceny decyzji i udzielić porady w kwestii zasadności odwołania się od niej. Warto wiedzieć, że w przypadku zmiany zaskarżonej decyzji na korzyść skarżącego, organy państwowe zobowiązane są do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zmianą decyzji. Kancelaria adwokacka Skaun zawsze sprawdza, czy koszty poniesione przez klienta mogą zostać pokryte z kasy państwowej. Jeśli nie są Państwo pewni, czy posiadają ważne ubezpieczenie lub czy ich sprawa kwalifikuje się do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej, prosimy o kontakt z nami – chętnie Państwu pomożemy!