Pengekrav

Advokatfirmaet Skaun bistår klienter i hele landet med blant annet:

  • Inndrivelse av pengekrav

  • Forhandlinger om nedbetaling

  • Purring

  • Rettslig inkasso

  • Tvangsfullbyrdelse, herunder utlegg, fravikelse og tvangssalg

Videre bistår vi med tvisteløsning tilknyttet pengekravsrettlige problemstillinger, enten ved forhandlinger eller ved prosedyre for domstolen. 

Advokatfirmaet Skaun tilbyr effektiv og formålstjenelig rådgivning - kontakt oss for en uforpliktende samtale.