Arbeidsrett

Advokatfirmaet Skaun AS bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker med arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater har bred kompetanse og erfaring inne både individuell og kollektiv arbeidsrett, og bistår klienter i hele landet med blant annet: 

 • Utforme ansettelsesavtaler

 • Konkurranseklausuler

 • Diskriminering

 • HMS- og arbeidsmiljø

 • Permittering

 • Drøftelsesmøter

 • Oppsigelse og avskjed

 • Forhandlinger

 • Omorganisering

 • Nedbemanning

 • Virksomhetsoverdragelse

Videre bistår vi med tvisteløsning tilknyttet arbeidsrettslige problemstillinger, enten ved forhandlinger eller ved prosedyre for domstolen. 

Advokatfirmaet Skaun tilbyr effektiv og formålstjenelig rådgivning - kontakt oss for en uforpliktende samtale. 

Kontaktpersoner