Erstatning

Våre advokater har bred kompetanse innen erstatningsretten. 

Vi bistår klienter over hele landet med å vurdere om det foreligger grunnlag for erstatning ved:

  • Person- og tingsskade

  • Pasientskade

  • Fritidsskader

  • Skade som følge av straffbare handlinger

Videre bistår vi med tvisteløsning tilknyttet erstatningsrettslige problemstillinger, enten ved forhandlinger eller ved prosedyre for domstolen. 

Advokatfirmaet Skaun tilbyr effektiv og formålstjenelig rådgivning - kontakt oss for en uforpliktende samtale. 

Kontaktpersoner