Selskapsrett

Våre advokater har inngående kompetanse om norsk selskapsrett og de ulike sammenslutninger/selskapsformer. 

Vi bistår klienter i hele landet med blant annet: 

  • Stiftelse og etablering av selskap

  • Utarbeidelse av aksjonæravtaler

  • Kjøp og salg av virksomhet

  • Strukturering, eierstyring og selskapsledelse

  • Styreansvar

  • Opphør

Videre bistår vi med tvisteløsning tilknyttet selskapsrettslige problemstillinger, enten ved forhandlinger eller ved prosedyre for domstolen. 

Advokatfirmaet Skaun tilbyr effektiv og formålstjenlig rådgivning - kontakt oss for en uforpliktende samtale.