Eiendomsrett

Våre advokater har bred kompetanse innen rettsområdet fast eiendom.

Vi bistår klienter i hele landet med blant annet:

  • Tomtefeste

  • Naborett

  • Ekspropriasjon og skjønn

  • Eiendomsutvikling og entreprise

  • Kjøp, salg og leie

  • Forvaltning og drift

  • Odelsrett

  • Plan- og bygningsrett

Videre bistår vi med tvisteløsning tilknyttet eiendomsrettlige problemstillinger, enten ved forhandlinger eller ved prosedyre for domstolen. 

Advokatfirmaet Skaun tilbyr effektiv og formålstjenelig rådgivning - kontakt oss for en uforpliktende samtale. 

Kontaktpersoner