Kjøpsrett

Våre advokater har inngående kompetanse og bedrad erfaring med bistand innen kjøpsretten.

Vi bistår blant annet med:

  • Klage/reklamasjon etter kjøp

  • Klage/reklamasjon etter salg

  • Heving av kjøp

  • Prisavslag/erstatning som følge av feil eller manglende opplysninger

Vi bistår jevnlig klienter over hele lander med tvisteløsning enten ved forhandlinger eller i Forbrukerrådet, Forbrukerklageutvalget, forliksrådet og domstolen.

Advokatfirmaet Skaun tilbyr effektiv og formålstjenelig rådgivning - kontakt oss for en gratis og ufrorpliktende vurdering av din sak. 

Kontaktpersoner