Kontrakter

Våre advokater har bred kompetanse og erfaring med kontraktrettslig bistand. 

Som juridisk rådgiver for bedrifter og næringsdrivende i hele landet, bistår vi i alle faser av en kontraktsprosess, herunder med:

  • Valg av kontraktsmodell og kontraktsutforming

  • Forhandlinger

  • Tolking og revidering av kontrakter

  • Misligohold

  • Sluttoppgjør

  • Kontraktsforvaltning

Videre bistår vi med tvisteløsning tilknyttet kontraktsrettslige problemstillinger, enten ved forhandlinger eller ved prosedyre for domstolen. 

Advokatfirmaet Skaun tilbyr effektiv og formålstjenelig rådgivning - kontakt oss for en uforpliktende samtale. 

Kontaktpersoner