Frokostseminar om sykefravær

Torsdag 6. desember ble det i samarbeid med E2 Helse avholdt frokostseminar om sykefravær. Partner og advokat Siri Bergem snakket om plikter og rettigheter for arbeidsgivere og arbeidstakere under sykefraværet, hvilke spørsmål man kan stille den sykemeldte og oppsigelsesvernet ved sykdom.

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven oppstiller en rekke plikter og rettigheter for både arbeidsgiver og arbeidstaker under sykefraværet. Eksempler på arbeidsgivers plikter er kravet til å utarbeide oppfølgingsplan og avholde dialogmøter, samt plikt til å tilrettelegge for den sykemeldte. Arbeidstaker plikter eksempelvis å medvirke i oppfølgingsplan og dialogmøte, samt oppgi opplysninger om arbeids- og funksjonsevnen i forbindelse med tilrettelegging.  

Hvis du som arbeidsgiver eller arbeidstaker har spørsmål i forbindelse med sykefravær, ta kontakt med en av våre advokater.

Advokat Siri Bergem – 971 873 16 – sb@skaunadvokat.no