Siri Bergem

Siri Bergem

Advokat/partner

Siri Bergem har bred erfaring med saker innenfor arbeidsrett, arv- og familie, personskade og trygderett. Hun har flere års erfaring innenfor forsikring og fra advokatfirmaer.

Bergem har tidligere jobbet for et forsikringsselskap, med yrkesskadeforsikring, og bistår i dag skadelidte i forbindelse med krav ovenfor forsikringsselskap, herunder menerstatning, tapt arbeidsinntekt o.l.

Innenfor trygderetten tilbyr Bergem bistand i forbindelse med klagesaker ovenfor NAV, og hun har bred erfaring med saker for trygderetten.

I arbeidsrett kan Bergem bistå i forbindelse med utforming av arbeidsavtale, oppsigelse, nedbemanning, virksomhetsoverdragelser mv.

Bergem kan videre bistå i forbindelse med skifter, samt opprettelse av testament, ektepakt og samboeravtaler.

Bergem bistår både private og næringsdrivende. Ved behov tilbyr hun bistand ved tvisteløsning, herunder utenomrettslig forhandlinger, saksføring for utvalg, nemnder og forliksråd, samt rettsmekling og prosedyre for domstolene. 

Kontakt:
+47 971 87 316
sb@skaunadvokat.no

Medlem av Den Norske Advokatforening.