Oppgjørsoppdrag

Hvis kjøper og selger har funnet hverandre, utenom tradisjonell markedsføring av eiendommen, er det viktig at avtalen formaliseres. Videre bør det søkes en profesjonell gjennomføring av selve oppgjøret.

Advokatfirmaet Skaun AS bistår med hele eller deler av oppgjøret, ved overdragelse av fast eiendom.

Det besørges utarbeidelse av nødvendige dokumenter, herunder kjøpekontrakt og skjøte, samt tinglysing og sletting av eventuelle tinglyste heftelser og servitutter.

Videre sørger vi for tett- og profesjonell dialog med partenes banker.

Advokat Valon Krasniqi - 988 57 218 - vk@skaunadvokat.no