Valon Krasniqi

Valon Krasniqi

Advokat/partner

Valon Krasniqi har erfaring med komplekse tvistesaker innenfor arbeidsrett og kjøpsrett, og har erfaring som advokat/advokatfullmektig fra både advokatfirmaer og forsikringsselskap.

Innen arbeidsrett har han erfaring med- og tilbyr løpende rådgivning ved utforming av arbeidsavtale, permittering, nedbemanning og omstilling, virksomhetsoverdragelse, drøftelsesmøte, oppsigelse og avskjed, samt forhandlinger.

Krasniqi bistår med reklamasjon etter salg og kjøp, samt fremsettelse av krav som følge av feil eller mangler. Han har særlig kompetanse innenfor avhendingsrett og bistand mot eierskifteforsikringsselskaper.

Innenfor familie- og arverett kan Valon yte bistand med opprettelse av samboeravtale eller ektepakt, skifte etter samlivsbrudd, opprettelse av testament og skifte av dødsbo.

Han kan utføre oppdrag som megler i forbindelse med salg av fast eiendom, samt bistå med rene oppgjørsoppdrag.

Krasniqi tilbyr faglig, effektiv og strukturert rådgivning, tilpasset den enkelte klients ønske. Ved behov bistår han private og næringsdrivende ved tvisteløsning, herunder saksføring for utvalg, nemnder, forliksråd og domstolen.  

Kontakt: 
+47 988 57 218
vk@skaunadvokat.no

Medlem av Den Norske Advokatforening.