Anders stort.jpg

Anders Stub Søtorp

Advokat/managing partner

Advokat/managing partner Anders Stub Søtorp var ferdig jurist våren 2006, med master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere jobbet i det offentlige og private i Oslo og Larvik. Advokatbevillingen fikk han i mars 2013.

  • 2018 - d.d.: Skaun Advokatfirma (advokat/managing partner)

  • 2017 – 2018: STUB Advokatfirma AS (advokat/managing partner)

  • 2014 – 2017: Advokatfirmaet Hesselberg AS (advokat)

  • 2011 – 2013: Langseth Advokatfirma DA (advokatfullmektig/advokat)

  • 2006 – 2011: Oslo kemnerkontor (juridisk rådgiver/advokatfullmektig)

Stub Søtorp bistår både privatpersoner, organisasjoner og næringsdrivende innen flere rettsområder. Han har bred erfaring innen kontraktsrett, kjøpsrett, arbeidsrett, tomtefeste, arv, styreansvar (selskapsrett), fast eiendom, naborett, pengekrav, panterett, tvangsfullbyrdelse, konkurs, insolvens og restrukturering. Han har også erfaring fra arbeid med skiftesaker (dødsbo/ektefelle), og entreprise.

Stub Søtorp har fokus på rådgivning, veiledning og kommunikasjon mellom partene, da dette erfaringsmessig vil kunne bidra til at klienten oppnår et ønsket resultat, men samtidig unngår en tidkrevende og kostbar rettslig prosess. Han har erfaring med alternativ tvisteløsning, herunder utenrettslige forhandlinger og rettsmekling, både fra det offentlige og private.

Viser det seg at saken ikke er egnet for en minnelig løsning, bistår Stub Søtorp også gjerne i forbindelse med en rettslig prosess. Han har prosedert saker både for det offentlige og private.

 

Kontakt: 
+47 920 32 414
as@skaunadvokat.no

Medlem av Den Norske Advokatforening.