Anders stort.jpg

Anders Stub Søtorp

Advokat/managing partner

Anders Stub Søtorp tiltrådte stillingen som advokat/managing partner i Skaun Advokatfirma i mars 2018, etter flere år som juridisk rådgiver/advokat i det offentlige og private i Oslo og Sandefjord/Larvik.

Stub Søtorp bistår privatpersoner, organisasjoner/ foreninger og næringsdrivende innen flere rettsområder. Han har bred erfaring innen kontraktsrett, kjøpsrett, tomtefeste, styreansvar (selskapsrett), fast eiendom, entreprise, naborett, arv, pengekrav, panterett, tvangsfullbyrdelse, konkurs, insolvens og restrukturering.

Foruten ordinær advokatbistand til næringsdrivende, påtar Stub Søtorp seg også styreoppdrag.

Stub Søtorp har fokus på rådgivning, veiledning og kommunikasjon mellom partene, da dette erfaringsmessig vil kunne bidra til at klienten oppnår et ønsket resultat, men samtidig unngår en tidkrevende og kostbar rettslig prosess. Han har erfaring med alternativ tvisteløsning, herunder utenrettslige forhandlinger og rettsmekling, både fra det offentlige og private.

Viser det seg at saken ikke er egnet for en minnelig løsning, bistår Stub Søtorp også gjerne i forbindelse med en rettslig prosess. Han har prosedert saker både for det offentlige og private.

 

Kontakt: 
+47 920 32 414
as@skaunadvokat.no

Medlem av Den Norske Advokatforening.