UBEZPIECZENIE OD WYPADKOW PRZY PRACY

Stosunek pracy może często wiązać sie z ryzykiem urazu lub choroby. Dlatego ważne jest, aby pamietać, że pracodawca ma ustawowy obowiązek wykupienia ubezpieczenia od wypadków przy pracy dla wszystkich pracowników.

Ubezpieczenie od wypadków przy pracy to ubezpieczenie, które obejmuje straty, wydatki i wszelkie odszkodowania związane z chorobą lub obrażeniami poniesionymi w związku z pracą.

Szkody zawodowe dają większe prawa w odniesieniu do NAV i ubezpieczenia w porównaniu z podobnymi obrażeniami poza sytuacją zatrudnienia. Innymi słowy, to, czy szkoda jest szkodą w pracy, może mieć decydujące znaczenie dla prawa poszkodowanego do świadczeń z NAV i, w razie potrzeby, odszkodowania.

Jeśli pracownik odniesie obrażenia w wyniku wypadku przy pracy, może skontaktować się bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową, która zajmie sie sprawą niezależnie od tego, czy ktoś ponosi odpowiedzialność. Pracownik może też zlecić zgłoszenie wypadku do firmy ubezpieczeniowej dowolnie wybranemu przez siebie adwokatowi (dobrze gdyby to był adwokat, który ma doświadczenie w tego typu sprawach). Jeśli wypadek zostanie uznany za wypadek w czasie pracy, to obowiązkiem firmy ubezpieczeniowej jest pokrycie koniecznych i niezbędnych kosztów adwokackich.

Firma ubezpieczeniowa będzie ponosić odpowiedzialność za koszty i wydatki poniesione w wyniku wypadku/szkody zawodowej. Data identyfikacji to czas, w którym poszkodowany po raz pierwszy zwrócił się o pomoc medyczną lub po raz pierwszy poszkodowany zgłosił roszczenie do ubezpieczającego.

Gdy pracodawca nie dotrzymał obowiązku wykupienia ubezpieczenia od wypadków w czasie pracy dla swoich pracowników. W takich przypadkach zakłady ubezpieczeń ponoszą wspólną odpowiedzialność, - ubezpieczyciele ponoszą solidarną odpowiedzialność. Oznacza to, że nieprzestrzeganie przez pracodawcę obowiązku ubezpieczenia od wypadków przy pracy nie będzie miało wpływu na poszkodowanego pracownika. Pracownik będzie jednak miał takie same prawa dotyczące ubezpieczenia jak gdyby pracodawca zawarł ubezpieczenie. W takich przypadkach pracownik musi skontaktować się ze Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Pracodawca powinien wysłać zgłoszenie wypadku (melding om yrkesskade) do NAV tak szybko, jak to możliwe. Szkody zawodowe należy zgłosić nie później niż rok po wystąpieniu wypadku przy pracy. Choroba zawodowa musi zostać zgłoszona w ciągu jednego roku od momentu, gdy pracownik dowie  się o przyczynie choroby. Jeśli pracodawca nie zgłosił wypadku/choroby to pracownik musi zrobić to sam.

NAV może w określonych przypadkach zrobić wyjątek od terminu zgłoszenia wypadku. Musi wówczas być jasne, że szkoda ma związek z wypadkiem przy pracy lub gdy istnieją szczególne powody, dla których roszczenie nie zostało zgłoszone w terminie.

Valon Krasniqi