Siri Bergem

Siri Bergem

Advokat/partner

Siri Bergem er utdannet jurist ved Universitet i Bergen i 2012. Hun har arbeidet som jurist i Protector Forsikring, frem til hun startet som advokatfullmektig i 2014. Advokatbevilling i 2016.  

  •    2017 - d.d.: Skaun Advokatfirma (advokat/partner)

  • 2014 – 2017: Advokatfirmaet Hesselberg (advokatfullmektig/advokat

  •   2012 – 2014: Protector Forsikring (jurist)

  • 2012 - 2012: Husleietvistutvalget Oslo (saksbehandler)

Bergem har bred erfaring fra arbeidsrett, forsikring, familie- og arverett, trygderett og fast eiendom. Hun bistår både private og næringsdrivende, og tilbyr bistand ved tvisteløsning, herunder utenomrettslig forhandlinger, rettsmekling og prosedyre for domstolene. 

Medlem av Den Norske Advokatforening.

e: sb@skaunadvokat.no

t: +47 971 873 16