Mekling – Søk hjelp til å finne gode løsninger for barna

Alle foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med separasjon eller samlivsbrudd jfrekteskapslovens § 26 og barnelovens § 51.

Ektefeller som søker separasjon må vedlegge gyldig meklingsattest for å motta utvidet barnetrygd, jfr. barnetygdlovens § 9. 

I tilfeller hvor det foreligger avtale eller avgjørelse om samvær har både bostedsforelder og samværsforelder plikt til å melde flytting dersom de skal flytte innenlands eller utenlands. Er ikke foreldrene enige om flyttingen må den av foreldrene som vil flytte kreve mekling i medhold av barnelovens § 51 jfr § 42. andre ledd.

I tillegg plikter foreldre som vurderer å bringe en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene å møte til mekling først. Dersom det ikke fremlegges gyldig meklingsattest vil domstolene avvise saken.  

Mekler vil hjelpe dere å lage gode ordninger og avtaler som er til det beste for barna.

Barn har lovfestet rett til å bli hørt i saker som angår dem. Foreldrene bestemmer sammen med mekler om og eventuelthvordan barnet skal bli hørt. 

Barnet har en rett til å bli hørt men ikke en plikt til å uttale seg. 

Første meklingstime er obligatorisk og man kan bruke inntil 7 timer. Meklingsattest blir utstedt etter første time.

Advokat Anne Cecilie Kristensen er en av tre godkjente eksterne meklere i Larvik og Sandefjord. Hun har lang erfaring fra barnefordelingssaker som står for retten. 

I en mekling bistår ikke advokat Kristensen noen av partene, men vil være en nøytral tredjeperson som styrer prosessen. 

Ta kontakt for å bestille meklingstime på ack@skaunadvokat.no eller send melding på telefon 908 34 113.  

Bistanden er gratis og dekkes av det offentlige.