Ny arvelov på trappene – må du endre testamentet ditt?

I sommer ble det lagt frem forslag til ny arvelov. Forslaget er per dags dato ikke vedtatt av Stortinget.

I all hovedsak videreføres gjeldende arveregler, om slektens arverett, den gjenlevende ektefelles og samboeres arverett, og reglene om livsarvingers rett til pliktdelsarv.

En av endringene, som kan få stor betydning for allerede skrevne testamenter, er størrelsen på pliktdelsarven. Etter dagens regelverk er pliktdelsarven til livsarvinger to tredjedeler av formuen til den avdøde, begrenset oppad til én millioner kroner per barn.

I ny arvelov foreslås at pliktdelen økes fra én million kroner til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Folketrygdens grunnbeløp er per 1. mai 2018 kr 96 888,-. 25 ganger grunnbeløpet vil derfor gi en pliktdelsarv, per barn, tilsvarende kr 2 422 200,- beregnet etter dagens grunnbeløp i folketrygden.

Dette betyr at i eksisterende testament, hvor pliktdelsarven er begrenset til én millioner kroner, vil testasjonen anses som ugyldig.

Det er foreslått at det skal gå ett år fra den nye arveloven trår i kraft før pliktdelsreglene i den nye loven får anvendelse. Dette for å gi arvelater mulighet til å tilpasse testament til den nye lovens pliktdelsregler.

Dersom du er usikker på om du må endre testamentet ditt, kan du ta kontakt med en av våre advokater.

Advokat Siri Bergem - 971 873 16 – sb@skaunadvokat.no