anonymt bilde.png

Kristina Grimsrud

Regnskaps-/kontorleder

Kristina Grimsrud er utdannet statsautorisert revisor og jurist. Hun har variert erfaring innen økonomi, som økonomisjef/økonomidirektør og fra revisjon. Hun har jobbet både i det private og det offentlige.

Kristina jobber først og fremst internt på kontoret, med oppfølging av forhold rundt økonomi.

Kontakt: 
+47 917 20 372
kg@skaunadvokat.no