Overføring av fast eiendom gjelder store verdier for alle involverte parter. De fleste velger derfor å la seg bistå av eiendomsmegler og takstmenn ved gjennomføringen. Det er disse profesjonsutøvernes oppgave å sørge for at transaksjonene gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag

Advokatfirmaet Skaun bistår kjøpere og selgere ved overdragelse av fast eiendom. Ved behov kan vi også opptre som mellommann og utføre de oppgaver en eiendomsmegler ellers ville ha gjort. Dette kan være aktuelt ved overføring av eiendomsselskaper eller rene oppgjørsoppdrag.

Vi oppfyller kravene eiendomsmeglingsloven stiller for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet, og kan derfor gi nødvendig bistand ved alle ledd i en eiendomstransaksjon.

Profesjonsansvar for eiendomsmeglere

Profesjonelle yrkesutøvere, som eiendomsmeglere og takstmenn, må gjennomføre oppdrag på en faglig god, og forsvarlig måte. For å kunne fastslå hvor langt eiendomsmeglere og takstmenns ansvar rekker må man først ta utgangspunkt i partenes avtale (oppdragsavtalen) – de skal gjøre det som er avtalt, og ut over det ha omsorg for kundenes interesser. Videre er det en rekke lover og regler som stiller strenge krav til hvordan både eiendomsmeglere og takstmenn skal utøve sin virksomhet. Feil ved gjennomføringen av oppdraget vil kunne påføre kunden store tap og profesjonsansvaret er derfor strengt.

Vi bistår både profesjonsutøvere og selgere/kjøpere.