Anne Cecilie Kristensen

 

Anne Cecilie Kristensen

Advokat/partner

Anne Cecilie sitt spesial felt er saker etter barneloven, barnevernloven og andre saker som omhandler barn. 

Hun er ekstern mekler ved Familievernkontoret i Vestfold. 

Hun har 14 års erfaring med håndtere straffesaker herunder prosedere sakene for domstolene. 

I tillegg arbeider hun med saker vedrørende fast eiendom; overdragelse, mangelssaker og søknadsprosesser overfor kommunene. 

Hun er fagansvarlig for Skagerakknæringsmegling og har egen konsesjon for eiendomsmegling. 

Kristensen bistår også arbeidsgiver og arbeidstaker i saker etter arbeidsmiljøloven; herunder bistår i forhandlingsmøter og fører sakene for retten. 

Kontakt:
ack@skaunadvokat.no
+47 908 34 113

Medlem av Den Norske Advokatforening.