Anne Cecilie Kristensen

 

Anne Cecilie Kristensen

Advokat/partner

Anne Cecilie sitt spesial felt er saker etter barneloven, barnevernloven og andre saker som omhandler barn. 

Hun er ekstern mekler ved Familievernkontoret i Vestfold. 

Hun har 14 års erfaring med håndtere straffesaker herunder prosedere sakene for domstolene. 

I tillegg arbeider hun med saker vedrørende fast eiendom; overdragelse, mangelssaker og søknadsprosesser overfor kommunene. 

Hun er fagansvarlig for Skagerakknæringsmegling og har egen konsesjon for eiendomsmegling. 

Kristensen bistår også arbeidsgiver og arbeidstaker i saker etter arbeidsmiljøloven; herunder bistår i forhandlingsmøter og fører sakene for retten. 

·     Universitet i Bergen 1998 -2004 

·     Advokatene Rasmussen og Ihlen 2004 – 2007 (advokatfullmektig) 

·     Advokatene Rasmussen og Ihlen 2007 – 2010 (ansatt advokat) 

·     Selvstendignæringsdrivende i kontorfellsskap med Advokatene Rasmussen, Ihlen og Sjølyst 2010 - 2014

·     Selvstendig næringsdrivende advokat 2014 – 2018

·     Partner Skaun Advokatfirma AS 2018 d.d

Kontakt:

ack@skaunadvokat.no

+47 908 34 113

Medlem av Den Norske Advokatforening.